Młodszy inspektor ds. automatyki

Nazwa stanowiska: Młodszy inspektor ds. automatyki
Dział: TE
Liczba etatów:1

Opis stanowiska: Nadzór, konserwacja, naprawa i obsługa urządzeń związanych z automatyką w przedsiębiorstwie
Zakres obowiązków: Utrzymanie układów i urządzeń automatyki w sprawności technicznej. Szybkie reagowanie na awarie urządzeń AKPiA. Demontaż, montaż oraz wykonywanie napraw sprzętu AKPiA, elektronicznego i elektrycznego            
Planowany termin zatrudnienia: III kwartał 2019 r.

Wykształcenie: Średnie kierunkowe lub wyższe techniczne (specjalność automatyka, elektronika, elektrotechnika, systemy informatyczne)
Szczególne uprawnienia/dodatkowe kwalifikacje: Uprawnienia elektryczne eksploatacyjne SEP -G1/E 1kV
Doświadczenie w danej dziedzinie: niewymagane
Wymagane kompetencje i wiedza zawodowa: podstawowy poziom wiedzy merytorycznej, współpraca w grupie, organizacja pracy, analiza rozpoznawcza na podstawowym poziomie, samodzielność
Znajomość języków obcych: J. angielski w stopniu podstawowym
 

 W składanym CV prosimy o zawarcie poniższej informacji :

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy przez Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna siedziba: 41-200 Sosnowiec, ul. Ostrogórska 43 do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.   o ochronie danych osobowych Dz.U.2016.922 - j.t

klauzula praca