Pomocnik ds. eksploatacji sieci kanalizacyjnej – kierowca pon. 3,5t.

Nazwa stanowiska: Pomocnik ds. eksploatacji sieci kanalizacyjnej – kierowca pon. 3,5t.
Dział: DK

Liczba etatów: 2

Opis stanowiska i zakres obowiązków:
1.  Przyjmowanie zleceń dotyczących czyszczenia, napraw i konserwacji sieci kanalizacyjnej.
2.  Współudział (pomoc) w zakresie prac związanych ze sprawdzaniem sieci kanalizacyjnej i uzbrojenia,
3.  Współudział (pomoc) w zakresie prac związanych z kontrolą nielegalnych podłączeń do sieci kanalizacyjnej,
4.  Współudział (pomoc) w zakresie prac związanych z czyszczeniem, naprawami lub wymianami elementów sieci kanalizacyjnej.
5.  Współudział (pomoc) w zakresie prac związanych z naprawami odcinków sieci kanalizacji sanitarnej, przyłączy sanitarnych metodą wykopową,
6.  Współudział (pomoc) w zakresie prac związanych z naprawami odcinków sieci kanalizacyjnej metodą bezwykopową,
7.  Współudział (pomoc) w zakresie prac związanych z remontami studni,
8.  Współudział (pomoc) w wykonaniu wcinek (włączanie przyłącza lub odcinka sieci do istniejącej kanalizacji sanitarnej),
9.  Współudział (pomoc) w montowaniu przepływomierzy,
10. Zgłaszanie potrzeb remontowych oraz wszelkich zauważonych nieprawidłowości.
11. Współudział (pomoc) w pobieraniu prób ścieków oraz odpadów płynnych i nieczystości ciekłych do badań.
12. Konserwowanie i zabezpieczanie sprzętu i narzędzi oraz utrzymanie czystości na stanowisku pracy.
13. Ogólny przegląd wizualny pojazdu i urządzeń wykonywanie obsługi OC pojazdu,
14. Renowacja nawierzchni na terenach zielonych.
15. Dbałość i odpowiednie zabezpieczanie mienia Spółki.

Planowany termin zatrudnienia: od zaraz


Wykształcenie : zawodowe

Szczególne uprawnienia/dodatkowe kwalifikacje: Prawo jazdy kat. B

Doświadczenie w danej dziedzinie: nie wymagane

Wymagane kompetencje i wiedza zawodowa: Manualne, zręcznościowe, organizacja pracy, współpraca w zespole
 
W składanym CV prosimy o zawarcie poniższej informacji :
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu (41-200), przy ulicy Ostrogórskiej 43 na potrzeby prowadzenia procesu rekrutacji.”

klauzula praca