Inspektor Nadzoru

Nazwa stanowiska: Inspektor nadzoru
Dział: Techniczny i Inwestycji

Liczba etatów:1

Opis stanowiska i zakres obowiązków:
Wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnych i konstrukcji budowlanych.
Uzgadnianie dokumentacji projektowej. Opiniowanie dokumentacji technicznej dot. sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych w zakresie przyjętych rozwiązań technicznych i ekonomicznych.
Kontrola właściwej jakości wykonywanych robót budowlano-montażowych w zakresie wod.-kan., wbudowanych elementów stosowanych materiałów, zgodności z pozwoleniem na budowę, przepisami techniczno-budowlanymi, normami państwowymi, zasadami bezpieczeństwa obiektu w toku budowy i przyszłego użytkowania oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej.
Rozliczanie budowy.

Planowany termin zatrudnienia: od zaraz

Wykształcenie : Wyższe kierunkowe - inżynieria sanitarna lub budownictwo

Szczególne uprawnienia/dodatkowe kwalifikacje:
Wymagane uprawnienia do kierowania i nadzorowania robót w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych z ograniczeniem do sieci wod. - kan. i konstrukcji budowlanych. Mile widziane prawo jazdy Kat. B.

Doświadczenie w danej dziedzinie:
Min. 5 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru lub kierownika budowy.

Wymagane kompetencje i wiedza zawodowa:
Komunikatywność w tym obsługa klienta wewnętrznego i zewnętrznego na poziomie zaawansowanym, praca w grupie, organizacja czasu pracy, analiza rozpoznawcza - poziom zaawansowany, ekspercki poziom wiedzy merytorycznej.
 
W składanym CV prosimy o zawarcie poniższej informacji :
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu (41-200), przy ulicy Ostrogórskiej 43 na potrzeby prowadzenia procesu rekrutacji.”

klauzula praca