Przegląd Przegląd Szukaj Szukaj Do góry Do góry
: E. Dodatkowe druki do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków
 
Wybierz wszystkie pliki:
Prosimy o wybranie plików do pobrania. Aby pobrać wybrane pliki proszę kliknąć DALEJ, gdzie ukaże się lista wybranych plików.
pdf.png E1 - Oświadczenie o nieuregulowanym stanie prawnym nieruchomości

WybierzDodany
Wielkość
Pobrany
Data modyfikacji
2018-02-27
103.07 KB
415
pdf.png E2 - Upoważnienie współwłaścicieli do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków

WybierzDodany
Wielkość
Pobrany
Data modyfikacji
2018-11-16
197.2 KB
285
pdf.png E3 - Protokół zdawczo - odbiorczy

WybierzDodany
Wielkość
Pobrany
Data modyfikacji
2018-02-27
141.01 KB
609
2018-05-24
pdf.png E4 - Oświadczenie właściciela/zarządcy o spełnieniu warunków określonych w art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 7.6.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

WybierzDodany
Wielkość
Pobrany
Data modyfikacji
2018-02-27
130.7 KB
226
2018-05-24
pdf.png E5 - Wykaz osób korzystających z lokali wraz ze zgodą na rozliczanie indywidualne

WybierzDodany
Wielkość
Pobrany
Data modyfikacji
2018-02-27
137.43 KB
326
2018-05-24
pdf.png E6 - Informacja techniczna określająca podstawowe wymagania techniczne do spełnienia przez odbiorcę w celu rozliczania zużycia wody w budynkach wielolokalowych zgodnie z art. 6 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbio

WybierzDodany
Wielkość
Pobrany
Data modyfikacji
2018-02-27
61.78 KB
410