: Zamówienia według regulaminu sektorowego powyżej 30 000 euro
Liczba podkategorii: 8
Zamówienia:
folder_green.png Kompleksowe świadczenie usług porządkowych Plików: 6
folder_green.png Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę, prawomocnej decyzji administracyjnej o pozwoleniu na wycinkę drzew oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kukułek i ul. Klimontowskiej w Sosnowcu" Plików: 9
folder_green.png Sukcesywne zagospodarowanie odpadów wytworzonych przez Sosnowieckie Wodociągi S.A., poprzez przetwarzanie w procesie odzysku odpadów innych niż niebezpieczne o kodach: 17 03 02 (CZĘŚĆ A), 17 05 04 (CZĘŚĆ B) oraz 17 01 01 i 17 01 81 (CZĘŚĆ C) Plików: 7
folder_green.png Dostarczenie, montaż i uruchomienie zaawansowanego systemu do sterowania procesem napowietrzania na oczyszczalni ścieków RADOCHA II w Sosnowcu Plików: 7
folder_green.png Wymiana pomp w przepompowniach ścieków BOBREK i KOZIBĄK w Sosnowcu Plików: 12
folder_grey.png Sukcesywne wykonywanie robót rozbiórkowych i renowacyjnych nawierzchni dróg po awariach kanalizacyjnych oraz robotach włączeniowych do sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Sosnowiec Plików: 11
folder_grey.png Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym w zakresie przesyłek pocztowych – zwykłych (Część A) oraz poleconych (Część B) Plików: 10
folder_grey.png Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę, prawomocnej decyzji administracyjnej o pozwoleniu na wycinkę drzew oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kukułek i ul. Klimontowskiej w Sosnowcu" Plików: 11