: Zamówienia według regulaminu sektorowego powyżej 30 000 euro
Liczba podkategorii: 9
Zamówienia:
folder_green.png Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej (metodą bezwykopową) w ul. Małachowskiego w Sosnowcu, na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Mościckiego Plików: 9
folder_green.png Sukcesywna dostawa wodomierzy objętościowych, jednostrumieniowych, ultradźwiękowych i śrubowych wraz z modułami radiowymi Plików: 6
folder_green.png Opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze skutecznym zgłoszeniem robót budowlanych do organów administracji publicznej, uzyskaniem prawomocnej decyzji administracyjnej o pozwoleniu na wycinkę drzew oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.:„Budowa sieci wodociągowej w ul. Broniewskiego i ul. Anki Kowalskiej w Sosnowcu" Plików: 8
folder_green.png Sukcesywna dostawa ogumienia wraz z jego montażem oraz sukcesywne wykonywanie usług mechaniczno – wulkanizacyjnych w zakresie wymiany ogumienia na obręczach z letniego na zimowe i odwrotnie, naprawa uszkodzonego ogumienia (opony, dętki) kół samochodowych i sprzętu będącego w posiadaniu Sosnowieckich Wodociągów S.A. Plików: 6
folder_green.png Sukcesywne zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 08 05, pochodzących z oczyszczalni ścieków ZAGÓRZE w Sosnowcu, poprzez ich transport i odzysk Plików: 8
folder_green.png Sukcesywna dostawa środków i akcesoriów malarskich oraz środków ochronnych i antykorozyjnych Plików: 7
folder_green.png Ochrona osób i mienia wraz z obsługą, dozorem i całodobowym monitoringiem obiektów Sosnowieckich Wodociągów Spółka Akcyjna, w tym ochrona fizyczna wykonywana przez Specjalistyczną Uzbrojoną Formację Ochronną (SUFO) dla obiektu oczyszczalni ścieków RADOCHA II Plików: 12
folder_grey.png Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej (metodą bezwykopową) w ul. Małachowskiego w Sosnowcu, na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Mościckiego Plików: 11
folder_grey.png Opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze skutecznym zgłoszeniem robót budowlanych do organów administracji publicznej, uzyskaniem prawomocnej decyzji administracyjnej o pozwoleniu na wycinkę drzew oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.:„Budowa sieci wodociągowej w ul. Broniewskiego i ul. Anki Kowalskiej w Sosnowcu Plików: 10