: Zamówienia według regulaminu sektorowego powyżej 30 000 euro
Liczba podkategorii: 16
Zamówienia:
folder_green.png Sukcesywne wykonywanie robót rozbiórkowych i renowacyjnych nawierzchni dróg po awariach wodociągowych na terenie miasta Sosnowiec Plików: 9
folder_green.png Opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze skutecznym zgłoszeniem robót budowlanych do organów administracjipublicznej, uzyskaniem prawomocnej decyzji administracyjnej o pozwoleniu na wycinkę drzew oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Broniewskiego w Sosnowcu” Plików: 7
folder_green.png Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Szpaków w Sosnowcu Plików: 9
folder_green.png Sukcesywne wykonywanie konserwacji i kalibracji sond oraz czujników Plików: 6
folder_green.png Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę, prawomocnej decyzji administracyjnej o pozwoleniu na wycinkę drzew oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Budowa systemu przekierowania ścieków z Oczyszczalni Zagórze do Kolektora Północnego w Sosnowcu” Plików: 10
folder_green.png Dostawa układu pomiarowego AN-ISE Hach Plików: 6
folder_grey.png Sukcesywne wykonywanie nowych włączeń do sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Sosnowiec Plików: 11
folder_grey.png Sukcesywna dostawa olejów, smarów i płynów eksploatacyjnych Plików: 10
folder_grey.png Opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze skutecznym zgłoszeniem robót budowlanych do organów administracji publicznej, uzyskaniem prawomocnej decyzji administracyjnej o pozwoleniu na wycinkę drzew oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Spadochroniarzy / ul. Obrońców Westerplatte w Sosnowcu” Plików: 9
folder_grey.png Opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze skutecznym zgłoszeniem robót budowlanych do organów administracji publicznej, uzyskaniem prawomocnej decyzji administracyjnej o pozwoleniu na wycinkę drzew oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z tłocznią ścieków w ul. Anki Kowalskiej w Sosnowcu Plików: 11
folder_grey.png Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej oraz sieci wodociągowej w ul. Gdańskiej i ul. Skromnej w Sosnowcu Plików: 12
folder_grey.png Wykonanie robót rozbiórkowych i renowacyjnych nawierzchni jezdni, chodników i poboczy (zieleńców), jako robót związanych z wymianą sieci wodociągowej na terenie miasta Sosnowiec wraz z wykonaniem przewiertów sterowanych Plików: 11
folder_grey.png Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. wraz z węzłem cieplnym dla budynku ADS RADOCHA II w Sosnowcu Plików: 11
folder_grey.png Dostarczenie sprzętu komputerowego Plików: 10
folder_grey.png Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów należących do Sosnowieckich Wodociągów S.A. Plików: 9
folder_grey.png Ubezpieczenie majątkowe Sosnowieckich Wodociągów S.A. oraz w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków Plików: 29