INWESTYCJE W SOSNOWCU 2018 - SIEĆ WODOCIĄGOWA

ROBOTY INWESTYCYJNE - SIEĆ WODOCIĄGOWA 2018

Lp. Nazwa zadania Zakres   rzeczowy Wykonanie
średnica razem mb
1. Przebudowa sieci wodociągowej  w ulicy Dobrzańskiego  w Sosnowcu
40-225 1 100,0 Trwają prace,system zlecony, zakończenie planowane na IV.2018
2. Przebudowa sieci wodociągowej  w ulicach Łukasińskiego, Kolbe, Puszkina, Graniczna, Sebyły w Sosnowcu 40-125 1 338,0 Trwają prace,system zlecony ,  zakończenie planowane na IV.2018
3. Przebudowa sieci wodociągowej  w ulicach Juliuszowska, Boczna, Kadłubka, Skwerowa, Spacerowa, Wodociągi w Sosnowcu 40-160 7 870,0 Trwają prace,system zlecony, zadanie realizowane z Gminą Sosnowiec w ramach Gospodarki wodno-ściekowej, kontrakt I, zadanie 10,11 UE, zakończenie planowane na X.2018 
4. Przebudowa sieci wodociągowej  w ulicy Armii Krajowej w Sosnowcu
40-160 2 660,0 Trwają prace,system zlecony,  zakończenie planowane na IV.2018
5. Przebudowa sieci wodociągowej  w ul. Kilińskiego (od ul. Piłsudskiego do ul. Kiepury + część ul. Kiepury) w Sosnowcu
63-160 922,50 Rozpoczęto prace,system zlecony,
6. Przebudowa sieci wodociągowej  w dzielnicy Bór w Sosnowcu
40-160 3 700,0 Rozpoczęto prace,system zlecony, zadanie realizowane z UM, kontrakt III, zakończenie planowane na I.2019 
7. Przebudowa sieci wodociągowej  w ulicy Będzińskiej
40-315 2 054,0 Trwają prace,system zlecony ,  zakończenie planowane na IV.2018
8. Przebudowa sieci wodociągowej  w ulicy 11 Listopada w Sosnowcu od ronda Wyklętych do ulicy Niweckiej w Sosnowcu
40-225 1 122,24
Trwają prace,system własny ,  zakończenie planowane na III.2018
9. Przebudowa sieci wodociągowej  w ulicach: Niepodległości, Piwnika Ponurego, Wierzbowej, Narcyzów, Lotników, Zillingera, Szczecińskiej w Sosnowcu
 50-225 2 870,0 Trwają prace,system zlecony ,  zakończenie planowane na X.2018