INWESTYCJE W SOSNOWCU 2017 - SIEĆ WODOCIĄGOWA

ROBOTY INWESTYCYJNE - SIEĆ WODOCIĄGOWA 2017

Lp. Nazwa zadania Zakres   rzeczowy Wykonanie
średnica razem mb
1. Przebudowa sieci wodociągowej  w ulicy Wolności w Sosnowcu 40-125 760,0 Trwają prace,system zlecony,  zakończenie planowane na IX.2017
2. Przebudowa sieci wodociągowej  w ulicy Mościckiego w Sosnowcu 40-160 790,0 Roboty zakończono,system zlecony, trwaja prace odbiorowe
3. Przebudowa sieci wodociągowej  w ulicy Jagiellońskiej + osiedle w Sosnowcu 40-160 1 832,0 Trwają prace,system zlecony, zakończenie planowane na IX.2017  
4. Przebudowa sieci wodociągowej  w ulicy Dziewiczej w Sosnowcu 40-125 800,0 Roboty zakończono,system zlecony, trwaja prace odbiorowe
5. Przebudowa sieci wodociągowej  w ulicy 3 Maja  w Sosnowcu (od ul. Piłsudskiego do Dworca PKP oraz wzdłuż budynku 42-44)
63-225 820,0 Trwają prace,system własny, zakończenie planowane na IX.2017 
6. Przebudowa sieci wodociągowej  w ulicy Dobrzańskiego  w Sosnowcu
40-225 1 650,0 Trwają prace,system własny, zakończenie planowane na XI.2017
7. Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Starzyńskiego (od ul. Armii Krajowej do ul. Metalowej) w Sosnowcu 40-160 917,0 Trwają prace,system własny, zakończenie planowane na IX.2017 
8. Przebudowa sieci wodociągowej  w ulicy Dmowskiego bocznej w Sosnowcu 40-110 330,0 Trwają prace renowacyjne,system zlecony, zakończenie planowane na VIII.2017
9. Przebudowa sieci wodociągowej  w ulicy Gołębiej w Sosnowcu 40-110 560,0 Trwają prace renowacyjne,system własny, zakończenie planowane na VIII.2017
10. Przebudowa sieci wodociągowej  w ulicach Łukasińskiego, Kolbe, Puszkina, Graniczna, Sebyły w Sosnowcu 40-125 1 900,0 Trwają prace,system własny,  zakończenie planowane na XI.2017
11. Przebudowa sieci wodociągowej  w ulicach Juliuszowska, Boczna, Kadłubka, Skwerowa, Spacerowa, Wodociągi w Sosnowcu 40-160 7 870,0 Trwają prace,system zlecony, zadanie realizowane z Gminą Sosnowiec w ramach Gospodarki wodno-ściekowej, zakończenie planowane na XII.2018 
12. Przebudowa sieci wodociągowej  w ulicy Willowej w Sosnowcu 40-90 140,0 Roboty zakończono,system własny, trwaja prace odbiorowe
13. Przebudowa sieci wodociągowej  w ulicy Andersa boczna w Sosnowcu 40-160 730,0 Inwestycja w trakcie realizacji, system własny
14. Przebudowa sieci wodociągowej  w ulicy Lelewela w Sosnowcu 40-110 544,0 Inwestycja w trakcie realizacji, system własny