INWESTYCJE W SOSNOWCU 2017 - SIEĆ WODOCIĄGOWA

ROBOTY INWESTYCYJNE - SIEĆ WODOCIĄGOWA 2017

Lp. Nazwa zadania Zakres   rzeczowy Wykonanie
średnica razem mb
1. Przebudowa sieci wodociągowej  w ulicy Kamiennej w Sosnowcu 40-125 600,0 Prace montażowe zakończono, roboty odtworzeniowe (naprawa nawierzchni) zakończenie w maju
2. Przebudowa sieci wodociągowej  w ulicy Popiełuszki w Sosnowcu 40-125 500,0 Prace montażowe zakończono, roboty odtworzeniowe (naprawa nawierzchni) zakończenie w maju
3. Przebudowa sieci wodociągowej  w ulicy Wolności w Sosnowcu 40-125 760,0 Rozpoczęcie w II/2017r. zakończenie w lipcu
4. Przebudowa sieci wodociągowej  w ulicy Mościckiego w Sosnowcu 40-160 790,0 Rozpoczęcie w II/2017r. zakończenie w czerwcu
5. Przebudowa sieci wodociągowej  w ulicy Jagiellońskiej w Sosnowcu 40-160 1 900,0 Trwają prace, zakończenie w sierpniu
6. Przebudowa sieci wodociągowej  w ulicy Południowej bocznej w Sosnowcu 40-125 300,0 Trwają prace, zakończenie w kwietniu
7. Przebudowa sieci wodociągowej  w ulicy Dziewiczej w Sosnowcu 40-125 800,0 Trwają prace, zakończenie w czerwcu
8. Przebudowa sieci wodociągowej  w ulicy Daniłowskiego w Sosnowcu 40-110 770,0 Trwają prace, zakończenie w maju