INWESTYCJE W SOSNOWCU 2018 - SIEĆ KANALIZACYJNA

ROBOTY INWESTYCYJNE - SIEĆ KANALIZACYJNA 2018

Lp. Nazwa zadania Zakres   rzeczowy Wykonanie
średnica razem mb
1. Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Kasprzaka w Sosnowcu 160-200  618,00 Trwa przekazanie placu budowy, umowny termin zakończenia 31.10.2018
2. Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Traugutta 15 - 30 w Sosnowcu 200-400 813,50 Rozpoczęto prace, umowny termin zakończenia 28.09.2018
3. Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Orląt Lwowskich dla bud 76, 101-103 w Sosnowcu 200 125,0 Przekazano plac budowy. Umowny termin zakończenia 4.08.2018
4. Budowa sieci kanalizacyjnej w ul.  Starzyńskiego w Sosnowcu 200 860,0 Przekazano plac budowy. Umowny termin zakończenia 16. 10.2018
5. Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ulicy H.Dobrzańskiego  w Sosnowcu 300 200 Rozpoczęto prace, umowny termin realizacji 31.08.2018
6. Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Feliks, Juliuszowska, Boczna, Maczkowska, Krakowska , Stacyjna, Kadłubka, Skwerowa, Wodociągi wraz przepompownią Kazimierz w Sosnowcu 160-600 7 498,18 Trwają prace, termin realizacji do 10.2018 GWŚ kontrakt I zadanie 10, 11 UE
7. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Bór w Sosnowcu 160-315  3 300,00 Realizacja zadania z UM, Kontrakt III , rozpoczęto prace termin realizacji 31.01.2019 
8. Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ulicach: Niepodległości, Piwnika Ponurego, Wierzbowej, Narcyzów,Lotników, Zillingera, Szczecińskiej w Sosnowcu
200-600  3154,0 Trwają prace, termin realizacji do 10.10.2018