Przerwy w dostawie wody

Ogłoszenia w sprawie przerw w dostawie wody oraz prac eksploatacyjno-remontowych.

 

 Rodzaj zgłoszenia

Przewidywana data
rozpoczęcia

Przewidywana data
zakończenia
Zakres prowadzonych prac - informacja szczegółowe

Sosnowieckie Wodociągi S.A. zawiadamiają mieszkańców budynków przy

ul. Bryniczna, Obrońców Poczty Gdańskiej, Powstańców Śląskich, Przygraniczna

że w dniu 02.01.2020 r. (poniedziałek) nastąpi przekierowanie przepływu wody. Powyższe czynności mogą spowodować zmianę parametrów dostarczanej wody. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

02.01.2020 r.   Szczegóły
Sosnowieckie Wodociągi S.A. informuje, że w związku z pracami na sieci wodociągowej w dniu 18.12.2019 r. (środa) nastąpi wyłączenie z eksploatacji studni zakupowej GPW "Dąbrówka" i przekierowanie dopływu wody ze studni zakupowej "Stadion". W związku z powyższym nastąpi przekierowanie dostawy wody dla dzielnicy Milowice tj. ulic: Baczyńskiego, K.K., Bryniczna, Fiołkowa, Kapliczna, Kolonia Pekin, Obrońców Poczty Gdańskiej, Okólna, Podjazdowa, Powstańców Śląskich, Przygraniczna, Saturnowska, Słoneczna, Storczyków, Studzienna, Szosowa, Złota. Powyższe może spowodować czasową zmianę parametrów dostarczanej wody. Za powstałe utrudnienia przepraszamy. 18.12.2019r.   Szczegóły