Przerwy w dostawie wody

Ogłoszenia w sprawie przerw w dostawie wody oraz prac eksploatacyjno-remontowych.

 

 Rodzaj zgłoszenia

Przewidywana data
rozpoczęcia

Przewidywana data
zakończenia
Zakres prowadzonych prac - informacja szczegółowe
 Sosnowieckie Wodociągi S.A. informują, że w związku z pracami na sieci wodociągowej w dniu 10.12.2018 r.
w godzinach od godz. 15:00 z powodu awarii w rejonie „TTW Dąbrówka” nastąpi przekierowanie zasilania w wodę
do dzielnicy Milowice w Sosnowcu co może spowodować zmianę jej parametrów.
Za zaistniałe z tego tytułu utrudnienia przepraszamy.
 10.12.2018 r.   infomacja szczegółowa