Przerwy w dostawie wody

Ogłoszenia w sprawie przerw w dostawie wody oraz prac eksploatacyjno-remontowych.

 

 Rodzaj zgłoszenia

Przewidywana data
rozpoczęcia

Przewidywana data
zakończenia
Zakres prowadzonych prac - informacja szczegółowe

Sosnowieckie Wodociągi S.A. w ślad za informacją przekazaną przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S. A.
z siedzibą w Katowicach informują, że w związku z pracami
na sieci wodociągowej nastąpi wyłączenie z eksploatacji
magistrali DN 1400 w rejonie Stawów Hubertus w Mysłowicach
od godz. 00:00 dnia 20.11.2018 r. do godz. 22:00 dnia 21.11.2018 r.
 Powyższe może spowodować zmianę parametrów dostarczanej wody na terenie miasta Sosnowca.

Za zaistniałe z tego tytułu utrudnienia przepraszamy.

20.11.2018 r.

godz. 00:00

21.11.2018 r.

godz. 22:00