Przerwy w dostawie wody

Ogłoszenia w sprawie przerw w dostawie wody oraz prac eksploatacyjno-remontowych.

 

 Rodzaj zgłoszenia

Przewidywana data
rozpoczęcia

Przewidywana data
zakończenia
Zakres prowadzonych prac - informacja szczegółowe
Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna zawiadamiają mieszkańców budynków przy ul. Maczkowskiej 1, 2, 4, 5A, 5B, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 że w związku z pracami na sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody 20.09.2018
godz. 08:00
20.09.2018
godz. 16:00
informacje szczegółowe
Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna zawiadamiają, że w związku z prowadzonymi pracami w ul. Astrów, Bławatków, Brata Alberta, Bratków, Chabrów, Irysów, Konwalii, Okólna, Stalowa, Tulipanów wystąpią okresowe przerwy w dostawie oraz czasowe pogorszenie jakości wody 05.09.2018
godz. 22:00
07.09.2018
godz. 06:00
informacje szczegółowe
Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna zawiadamiają mieszkańców budynków przy ul. Kilińskiego, Kiepury, Piłsudksiego, że w związku z pracami na sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody 04.09.2018
godz. 08:00
04.09.2018
godz. 16:00
informacje szczegółowe

Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna w ślad za informacją uzyskaną od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. zawiadamiają, że w rejonie ul. Strzeleckiej w Sosnowcu wystąpiła awaria wodociągowa na magistrali DN 1400 mm. Mając na uwadze powyższe, począwszy od dnia 31.08.2018 r. od godz. 13:30 nastąpiło przekierowanie przepływu wody na sieciach magistralnych. Prowadzone czynności mogą spowodować zmianę parametrów dostarczanej wody. Za zaistniałe z tego tyutłu utrudnienia przepraszamy.

W związku z obniżonym ciśnieniem zostały w dniu 31.08.2018r. od godziny 20:00 podstawione beczkowozy na ul. Lenartowicza, Białostocką,  Południową, Aleję Wolności,  Gwiezdną, 11 Listopada

31.08.2018
godz. 13:00
 

informacje szczegółowe

mapka sytuacyjna

Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna zawiadamiają mieszkańców budynku przy ul. Szkolnej 5, że w związku z pracami na sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody 31.08.2018
godz. 08:00
31.08.2018
godz. 14:00
informacje szczegółowe
Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna zawiadamiają mieszkańców budynków na  ul. Wiązowej (od ul. Dziewiczej do ul. Mireckiego) oraz ul. Kotlarskiej, że w związku z pracami na sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody 31.08.2018
godz. 07:00
31.08.2018
godz. 14:00
informacje szczegółowe
Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna zawiadamiają mieszkańców budynku przy ul. Grota Roweckiego 77, 75 oraz ul. Gospodarczej 4/I, 9 ,11, że w związku z pracami na sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody 30.08.2018
godz. 08:00
30.08.2018
godz. 14:00
informacje szczegółowe
Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna zawiadamiają mieszkańców budynku przy ul. Sieleckiej 30, że w związku z pracami na sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody 30.08.2018
godz. 08:00
30.08.2018
godz. 14:00
informacje szczegółowe
Sosnowieckie Wodociągi S.A. w ślad za informacją od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółka Akcyjna w Katowicach o usuniętej na magistrali DN600 relacji SUW Maczki – Sosnowiec przy ul. Wileńskiej w Sosnowcu awarii  zawiadamia, że rozpocznie się proces przekierowania  dostawy wody w rejonie dzielnic Klimontów, Browar, Czarne Morze, Galot, Stare Zawodzie, Pekin i Porąbka.
Powyższe czynności mogą spowodować zmianę parametrów dostarczanej wody do rejonów miasta Sosnowca zaznaczonych kolorem czerwonym na załączonej mapie sytuacyjnej.
Za zaistniałe z tego tytułu utrudnienia przepraszamy.

09.07.2018

godz. 8:00

  mapka sytuacyjna
Sosnowieckie Wodociągi S.A. informują, że w dniu 02.06.2018 r. około godziny 12:00 w związku z wystąpieniem awarii wyłączony został fragment magistrali Ø600 mm Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach.
 
Powyższe spowodowało przerwę w dostawie wody z sieci wodociągowej do Obiorców oraz konieczność zmiany kierunku zasilania w rejonie:
1.dzielnicy Klimontów – ulica Dobrzańskiego wraz z przyległymi, Zapolskiej, Kraszewskiego, Braci Gierymskich, Mehoffera,
2.dzielnicy Browar i Galot: Kleeberga, Wschodnia, Braterstwa Broni, Porębska, Źródlana, Środkowa, Kusocińskiego, Porębska, Gacka,
3.dzielnicy Stare Zawodzie,
4.dzielnicy Porąbka,
 
oraz czasowe obniżenie ciśnienia wody w sieci wodociągowej w rejonie:
5.osiedla Juliusz,
6.dzielnicach Nowe Zawodzie, Kazimierz Górniczy, Ostrowy Górnicze, Bory w Sosnowcu.
 
Zmiana kierunku zasilania może spowodować obniżenie ciśnienia oraz czasowe pogorszenie jakości dostarczanej wody.
 
Bliższych informacji udziela Dyspozytor Spółki pod numerami telefonów 994 lub 32 292 51 98.
 Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.
02.06.2018 r.   mapka sytuacyjna
Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna informują,
że w związku z pracami na sieci wodociągowej nastąpi ponowne
włączenie do eksploatacji studni zakupowej GPW „Zagórze Długosza”.
W związku z tym Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna
 przekierują dopływ wody do n/w ulic :
Długosza, gen. Sikorskiego, Stańczyka ,Bajana, Błotna,
Braci Mieroszewskich, Braci Altman, Braci Śniadeckich, Chrobrego,
Cienista, Czereśniowa, Dmowskiego, Kamienna, Kalagi, Kazimierza Wielkiego,
Kępa, Kosynierów, Kowalskiego, Krzywoustego, ks. Popiełuszki, Kwiatowa,
Lelewela, Modrzewiowa, Naruszewicza, Niemcewicza, Piękna, Plater,
Południowa (od ul. Szymanowskiego do nr 21), Sezamkowa,
Szymanowskiego, Wiśniowa, Zabłockiego, Zapały, Żwirki i Wigury. Powyższe czynności mogą spowodować zmianę parametrów dostarczanej wody.
Za zaistniałe z tego tytułu utrudnienia przepraszamy.
16.07.2018   mapka sytuacyjna