Miliony dla Sosnowieckich Wodociągów i miasta

Projekt „Gospodarka wodno-ściekowa w Sosnowcu – Etap III” uzyskał 41,5 mln zł dofinansowania na realizację trzech zadań dotyczących budowy sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Sosnowca. Pierwsze z nich już jest realizowane. Wartość całego projektu, który będzie realizowany przez Sosnowieckie Wodociągi S.A. oraz miasto szacowana jest na 80 mln zł.

Od lipca 2017 r. trwa już warta 20 mln zł budowa sieci wodociągowej, sanitarnej i deszczowej w Maczkach i części Ostrów Górniczych. To jedna z najstarszych sieci kanalizacyjnej na terenie miasta. Została wybudowana w XIX wieku razem z dworcem kolejowym kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. – Proszę sobie wyobrazić, że na rurach można znaleźć napisy wykonane cyrylicą.

Nie ma co ukrywać, że stan tej sieci jest bardzo zły – wyjaśnia Magdalena Pochwalska, prezes Sosnowieckich Wodociągów S.A. - W sumie powstanie ok. 11 km kanalizacji sanitarnej w ulicach: Feliks, Juliuszowska, Boczna, Krakowska, Stacyjna, Skwerowa, Kadłubka, Maczkowska, Spacerowa oraz blisko 8 km sieci wodociągowej z przyłączami w ulicach Juliuszowska, Boczna, Krakowska, Stacyjna, Skwerowa, Kadłubka, Maczkowska, Spacerowa, Wodociągi – dodaje prezes Pochwalska. Dopełnieniem będzie budowa 2 km kanalizacji deszczowej w ciągu ulic Feliks, Juliuszowska, Boczna, Krakowska, Stacyjna. Nowa sieć kanalizacyjna oznacza dla mieszkańców Maczek także spadek cen. W tej chwili za metr sześcienny wywożonych ścieków płacą ponad 20 złotych. Po podłączeniu do kanalizacji ceny spadną do ok. 6 złotych.

Drugim zadaniem w ramach dofinasowanego projektu jest budowa sieci kanalizacyjnej w rejonie Kazimierza Górniczego. - Chodzi o budowę ok. 3 km sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Broniewskiego, Ogrodowa, Wagowa, Dworcowa - wyjaśnia Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Ostatnim projektem jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie osiedla Bór w ul. Wasilewskiego, Wasilewskiego boczna, Orkana, Gajowa, Przyjaźni, Sarnia, Szczęsna, Junacka, Junacka boczna, Długa-boczna, Biała Przemsza o długości ok. 3,3 km. Ponadto powstanie 2 km sieci kanalizacji deszczowej (ul. Wasilewskiego, Wasilewskiego boczna, Junacka boczna, Biała Przemsza). Jednocześnie poza Projektem, który otrzymał dofinansowania będzie realizowana przebudowa sieci wodociągowej na długości blisko  3,7 km (ul. Wasilewskiego, Wasilewskiego boczna, Orkana, Gajowa, Przyjaźni, Sarnia, Szczęsna, Junacka,  Długa-boczna, Biała Przemsza).
Warta 14 mln zł umowa powinna zostać podpisana w najbliższych tygodniach.
Realizacja zadań pozwoli na podłączenie 2 454 mieszkańców do sieci kanalizacyjnej oraz osiągnięcie wymagań zawartych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych przez Aglomerację Sosnowiec, tj. skanalizowania Aglomeracji Sosnowiec na poziomie co najmniej 98%