Podsumowanie remontów i inwestycji wod-kan. z 2017 r.

2017 rok był w Sosnowieckich Wodociągach czasem intensywnych remontów oraz inwestycji w sieć wodociągową i kanalizacyjną. W sumie przebudowano lub wyremontowano prawie 24 km sieci wodociągowej i wybudowano blisko 6 km nowej sieci kanalizacyjnej.

Gospodarka wodociągowa
Sosnowieckie Wodociągi w 2017 roku eksploatowały 609 km sieci wodociągowej i przyłączy (szczegóły TUTAJ). Spółka w ubiegłym roku przebudowała lub wyremontowała 23,7 km sieci wodociągowej. Największe zmiany dotyczyły Kazimierza Górniczego, Klimontowa, Pogoni oraz rejonu osiedla Rudna.

Średnia wskaźnik "stopnia wymiany sieci wodociągowej" na terenie kraju to 0,81%, a w sosnowieckiej spółce w 2017 r. wyniósł 3,8%, co wskazuje na wysokie zaangażowanie inwestycje w sieć. Ważnym zadaniem firmy było usunięcie osadów z 36 kilometrów sieci, co ma duży wpływ na hydraulikę przepływów, jak i na jakość wody.

Trwająca od kilkunastu lat modernizacja sieci wodociągowej Sosnowieckich Wodociągów przynosi wymierne efekty. W 2017 roku firma, której właścicielem jest miasto, po raz pierwszy mogła pochwalić się stratami wody na poziomie zaledwie 5,61% czyli 525 m3. Dla porównania średni wskaźnik "strat wody" w kraju to 11,8%. Warto podkreślić, że jeszcze w 2011 roku SW wykazywały straty na poziomie prawie 1,1 mln m3 wody. To stanowiło ponad 10% zakupionej wody i przekładało się na stratę rzędu 2,4 mln zł. 2012 rok to spadek do poziomu 8,67 % (930 tys. m3 wody), a w następnych latach, dzięki inwestycjom wartości te nadal malały. W 2015 roku straty wody były na poziomie 6,12% czyli 578 m3 wody. Również liczba awarii z roku na rok spada. W 2015 było ich 389, a w 2017 blisko o połowę mniej, bo tylko 189.

Boom związany z pracami inwestycyjnymi i rozwojem firmy nadal trwa. 2018 rok to realizacja wielkich projektów w ramach "Gospodarki wodno-ściekowej - etap III. Inwestycje koncentrują się w ramach realizowanego od połowy 2017 roku "Kontraktu 1" czyli budowy sieci wodociągowej w Maczkach i części Ostrów Górniczych oraz "Kontraktu 3", który dotyczy rejonu osiedla Bór.


Gospodarka ściekowa
Ogromne zmiany dotyczą również sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej. Na koniec 2017 roku w zasobach spółki była sieć o łącznej długości nieco ponad 421 kilometrów (szczegóły TUTAJ).

W ubiegłym roku Sosnowieckie Wodociągi wybudowały blisko 5,7 km nowej sieci kanalizacji oraz kupiły 1,4 km sieci kanalizacji sanitarnej. Warto również wspomnieć o przejęciu ponad 600 metrów sieci kanalizacyjnej.

Był to także intensywny czas związany z zakończeniem wielkich projektów budowy sieci kanalizacyjnej w rejonie Środuli, Klimontowa, Pogoni, Kazimierza Górniczego i Maczek. Kolejny rok to dalsza realizacja sieci w Maczkach, a także w rejonie Ostrów Górniczych, Porąbki oraz osiedla Bór.
 
Podobnie jak w przypadku sieci wodociągowej ważnym, zadaniem Sosnowieckich Wodociągów było czyszczenie sieci kanalizacyjnej. W sumie pracownicy spółki wyczyścili hydrodynamicznie ponad 16 km sieci. Do tego celu użyto specjalistycznego sprzętu, w tym wartego  2 mln zł samochodu Kaiser do czyszczenia hydrodynamicznego sieci kanalizacyjnej w zakresie średnic od 150 do 2000 mm (szczegóły TUTAJ). Ponadto dokonano przeglądów i konserwacji 19 przepompowni ścieków. Dodatkowo, przy wykorzystaniu najnowocześniejszego sprzętu, w tym specjalnych kamer, pracownicy spółki wykonali inspekcje sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej w łącznej długości ok. 26 km, kolejne 4,5 km na zlecenie wykonały zewnętrzne podmioty.

2018 rok to kontynuacja prac związanych z realizacją trzech kontraktów w ramach "Gospodarki wodno-ściekowej - etap III".  Wykonanie inwestycji pozwoli na przyłączenie się do nowej sieci kanalizacyjnej mieszkańcom Pogoni, Maczek, Kazimierza Górniczego, Ostrów Górniczych, Bobrka oraz rejonu osiedla Bór. Działania Sosnowieckich Wodociągów przyczynią się do podniesienia standardu życia mieszkańców Sosnowca, a także przyniosą poprawę stanu środowiska.