Dobre wiadomości dla mieszkańców Pogoni

Dobiegają już końca najbardziej uciążliwe prace prowadzone w ulicach Niepodległości, Piwnika-Ponurego, Wierzbowej, Narcyzów, Lotników, Zillingera oraz Szczecińskiej związane z przebudową sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji ogólnospławnej. Rozpoczęło się już asfaltowanie poszczególnych ulic, a wykonawca koncentruje się na pracach w pasie zieleni. Na zlecenie Sosnowieckich Wodociągów wykonawca w sumie przebuduje ponad trzy kilometry sieci kanalizacyjnej i wybuduje prawie 3 km nowej sieci wodociągowej.

Nowa sieć to nie jedyne dobre wiadomości dla mieszkańców tej części Pogoni. Zakończenie prac wiąże się z odtworzeniem chodników oraz dróg w pasie których była prowadzona inwestycja.

Nowy asfalt pojawi się na całej długości ulicy Szczecińskiej, Piwnika Ponurego, oraz Placu Zillingera. Podobnie będzie z liczącą niemal kilometr ulicą Niepodległości. To zadanie Sosnowieckie Wodociągi wykonają wspólnie z miastem. Nowa nawierzchnia pojawi się także w ciągu ulicy Narcyzów.

Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec 2018 roku.

01 01 01 01 01