Sosnowieckie Wodociągi szukają wykonawcy przebudowy sieci przy ulicy Braci Śniadeckich

Sosnowieckie Wodociągi przygotowują się do kolejnego zadania inwestycyjnego. Trwa postępowanie przetargowe, które ma wyłonić wykonawcę przebudowy sieci sanitarnej wzdłuż ulicy Braci Śniadeckich w Zagórzu.


Przebudowa dotyczy blisko 200 metrowego odcinka sieci biegnącego wzdłuż budynków przy B. Śnadeckich. Wykonawca po zakończeniu prac odtworzy również nawierzchnię. Wszystkie prace powinny być wykonane w niecałe 4 miesiące od daty podpisania umowy.