Nowy prezes Sosnowieckich Wodociągów

Po 18 latach zarządzania firmą dotychczasowa prezes Magdalena Pochwalska przekazuje kierowanie spółką w ręce Pawła Kopczyńskiego.

Magdalena Pochwalska rozpoczęła pracę w Rejonowym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu w 2002 roku. Wówczas jako Zarządca Komisaryczny podjęła się naprawy spółki, która notowała stratę roczną w wysokości 42 mln złotych przy przychodzie około 67 mln złotych i zadłużeniu wobec Ministerstwa Finansów na ponad 280 mln złotych. Obecnie Sosnowieckie Wodociągi, których właścicielem jest Gmina Sosnowiec  to jedna z najnowocześniejszych firm z branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Przedsiębiorstwo może pochwalić się najniższymi cenami w naszej aglomeracji za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki zapewniając mieszkańcom niskie ceny.

Po wielu latach naprawdę intensywnej pracy czas trochę zwolnić i przekazać zarządzanie przedsiębiorstwem kolejnemu pokoleniu. Dziękuję załodze i wszystkim, którzy mi zaufali. Dobra kondycja Sosnowieckich Wodociągów jest efektem naszej wspólnej pracy – podkreśla Magdalena Pochwalska. Dotychczasowa prezes pozostaje w spółce i będzie pełniła funkcję wiceprezesa do spraw technicznych.

Nowym prezesem Sosnowieckich Wodociągów został wywodzący się z Sosnowca Paweł Kopczyński, który wcześniej pracował jako naczelnik Biura Rozwoju miasta w UM Gliwice (realizacja między innymi projektów: "Nowe Gliwice" i "Technopark Gliwice"). Zdobywał również doświadczenie w Grupie PKP, gdzie odpowiadał za nadzór nad działami zajmującymi się sprzedażą nieruchomości, koordynował również proces remontów dworców kolejowych. Pełniąc funkcję dyrektora Departamentu Kolejnictwa w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju odpowiadał za koordynowanie przygotowania i uchwalenia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 r. w zakresie inwestycji w infrastrukturę kolejową PKP PLK S.A. Pracował również w Miejskim Zakładzie Usług Komunalnych w Sosnowcu – Chciałbym swoje doświadczenie wykorzystać w dalszym rozwoju firmy, która ma ambitne plany rozwojowe. Przed nami wiele pracy, ponieważ w tej branży trzeba cały czas dbać o unowocześnianie przedsiębiorstwa  – wyjaśnia nowy prezes Sosnowieckich Wodociągów.