Jakość wody

W trosce o mieszkańców Sosnowieckie Wodociągi zdecydowały o częstszym wykonywaniu badań wody. Mimo, że tylko w kwietniu Sosnowieckie Wodociągi pobrały do badania próbki w 9 punktach miasta, wedle wytycznych Sanepidu, i przekazały je do sprawdzenia przez akredytowane laboratorium zdecydowano o zleceniu dodatkowych badań.

Wspólnie z Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów Nasza Firma w ostatnich dniach wykonała dodatkowe badania wody trafiającej do mieszkańców Pogoni, Centrum, Starego Sosnowca, Dębowej Góry, Modrzejowa i Zagórza.

 

 

 

 

 

Data pobrania próbki     Miejsce pobrania próbki
14.05.2020r.   Hydrofor, ul. Lenartowicza
11.05.2020r.   Hydrofor, ul. Wagowa
08.05.2020r.   Hydrofor, ul. Bohaterów Monte Cassino
06.05.2020r.   Hydrofor, ul. Koszalińska
04.05.2020r.   Hydrofor Bukowa, ul. Kaliska
29.04.2020r.   Hydrofor, ul. Hallera
28.04.2020r.   Hydrofor, ul. Kierocińskiej
27.04.2020r.   Hydrofor, ul. 11 Listopada
23.04.2020r.   Hydrofor, ul. Matejki
22.04.2020r.   Hydrofor, ul. Staropogońska
21.04.2020r.   Hydrofor, ul. Lenartowicza
20.04.2020r.   Hydrofor, ul. Wagowa
17.04.2020r.   Hydrofor, ul. Bohaterów Monte Cassino
16.04.2020r.   Studnia zakupowa Zagórze MEC, ul. Braci Mieroszewskich
16.04.2020r.   Studnia zakupowa Stadion, ul. Kresowa
16.04.2020r.   Studnia zakupowa Dębowa Góra, ul. Mikołajczyka
16.04.2020r.   Hydrofor, ul. Koszalińska
15.04.2020r.   Hydrofor Bukowa, ul. Kaliska
02.04.2020r.   Dom pomocy społecznej, ul. Andersa
02.04.2020r.   Hala Sportowa, ul. Braci Mieroszewskich
02.04.2020r.   Dom Samopomcy, ul. Lenartowicza
02.04.2020r.   Przychodnia Bakteriologia, ul. Naftowa
02.04.2020r.   Przychodnia Fizykochemia, ul. Naftowa
02.04.2020r.   Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Orląt Lwowskich
02.04.2020r.   Przedszkole Miejskie nr 51, ul. Prusa
02.04.2020r.   Szkoła Podstawowa nr 30, ul. Sucha
02.04.2020r.   Centrum Pediatrii, ul. Zapolskiej
02.04.2020r.   Sosnowiecki Szpital Miejski, ul. Zegadłowicza