Informacja o kontroli CBA

Zakończyła się w Sosnowieckich Wodociągach trwająca niemal rok kontrola CBA dotycząca zamówień publicznych z lat 2015-2019.

Kontrola wykazała jedynie uchybienia w sporządzanej przez podmioty zewnętrzne dokumentacji projektowej, a to w zakresie opisu technicznego niektórych zawartych w nich rozwiązaniach technicznych. Pomimo, iż autorem tych dokumentacji były podmioty posiadające pełne uprawnienia, a nadto zawodowo świadczącego usługi w tym zakresie, niniejsze CBA uznało za niewystarczający nadzór Spółki w weryfikacji tych dokumentacji, który nie doprowadził do usunięcia istniejących uchybień, co mogło mieć wpływ na postępowania na wybór wykonawców robót budowlanych. Zgodnie z wytycznymi CBA zostaną wdrożone procedury naprawcze polegające na wzmocnieniu kontroli w postepowaniach przetargowych. W pozostałym zakresie, w ramach długotrwałej kontroli, do działalności Spółki nie zostały złożone zastrzeżenia, co przy uwzględnieniu skali jej działalności należy oceniać pozytywnie, w przeciwieństwie do treści zamieszczonych komunikatów prasowych.