Nowe ceny usług

Szanowni Państwo,

przypominamy, iż zgodnie z Taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Sosnowieckich Wodociągów Spółka Akcyjna na okres 3 lat zatwierdzoną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w dniu 23 stycznia 2020 decyzją Nr GL. RZT.070.2.5.2019 obowiązująca od 28.02.2020r.

W związku z tym od 1 marca 2021 r. zmianie ulegają ceny usług:
- cena za 1 m3 wody: 5,56 zł netto (6,00 zł brutto)
- cena za 1 m3 ścieków: 6,57 zł netto (7,10 zł brutto)

Szczegóły: http://www.sosnowieckiewodociagi.pl/obsluga-klienta/taryfy