Projekt Sosnowieckich Wodociągów w Polsat News

Sosnowieckie Wodociągi na tapecie Polsat News! Ekipa telewizji odwiedziła oczyszczalnię ścieków, by przyjrzeć się produkcji energii odnawialnej z biogazu, który jest produktem ubocznym oczyszczania ścieków.

Dzięki metodzie na odzyskiwanie i wykorzystania biogazu Sosnowieckie Wodociągi zostały certyfikowanym zielonym producentem energii w Polsce, a sama oczyszczalnia oszczędza na rachunkach za energię elektryczną 1,8 mln zł rocznie.

O tym jak produkujemy energię można zobaczyć tutaj (od 11 minuty): https://www.programczystapolska.pl/czysta-polska/czysta-polska-odcinek-30_6264/

link czysta woda