Po nowemu na ul. Podjazdowej

Od trzech tygodni mieszkańcy Milowic, a w szczególności rejonu ulicy Podjazdowej mogą obserwować intensywnie toczące się prace właśnie w tej drodze.

Roboty zlecone przez Sosnowieckie Wodociągi związane są z przebudową kanalizacji ogólnospławnej. Na prawie półkilometrowym odcinku wykonane zostaną także przyłącza prowadzące do budynków. Po wykonaniu prac zniknie również problem na który zwracali uwagę mieszkańcy, a mianowicie stojąca po opadach woda.

Po wykonaniu wszystkich prac wykonawca zadba również o nawierzchnię jezdni. Nowy asfalt zostanie ułożony na 500-metrowym odcinku. Wszystkie roboty, których wartość to 1,4 mln zł powinny zakończyć się w połowie września.

 

 SW Podjazdowa 01SW Podjazdowa 04SW Podjazdowa 07SW Podjazdowa 08