KONKURS NA NOWĄ NAZWĘ I LOGOTYP SPÓŁKI

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w konkursie, którego przedmiotem jest opracowanie nowego logotypu w postaci znaku graficznego oraz nowej nazwy Spółki.

Wybrany logotyp oraz nazwa stanowić będą podstawę do kreowania wizerunku oraz stworzenia podstawowego elementu promującego Spółkę.

Prace mogą być realizowane zarówno indywidualnie, jak i zespołowo. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie po trzy projekty logotypu oraz trzy projekty nazwy.

 


Projekty wraz wypełnioną kartą zgłoszeniową można przesłać pocztą na adres:

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu Spółka Akcyjna
ul. Ostrogórska 43
41-200 Sosnowiec

lub

doręczyć osobiście do sekretariatu w siedzibie Spółki (pokój nr 69 – I piętro – godziny otwarcia Spółki: poniedziałki od 7.00 - 17.00, od wtorku do piątku w godz. 7.00 - 15.00)

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 listopada 2016 r. (decyduje data wpływu) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „konkurs na projekt logotypu i nazwy”.

 

KLIKNIJ TUTAJ, ABY POBRAĆ DOKUMENTACJĘ KONKURSOWĄ.