WYNIKI KONKURSU NA NOWĄ NAZWĘ I LOGOTYP SPÓŁKI

Znamy wyniki konkursu Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu na nową nazwę oraz logo.

Spośród nadesłanych propozycji Komisja Konkursowa wybrała nazwę: „Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna”.

Konkurs na nowe logo przedsiębiorstwa został zakończony bez wyłonienia logotypu.

Każdy z uczestników konkursu mógł zgłosić trzy projekty logotypu oraz kolejne trzy propozycje nazwy.

Zwycięską nazwę zgłosił Pan Maciej Łydek z Katowic (decydowała data wpływu propozycji), który w nagrodę otrzyma tablet firmy Samsung - Przede wszystkim nazwa jest krótka, łatwa w wymowie i w zapamiętaniu. Można ją powielać na materiałach informacyjnych i reklamujących oraz umieszczać w istotnych dla spółki miejscach przy zachowaniu czytelności. Nie zawiera specjalistycznych terminów określających specyfikę działalności spółki, a zamiast nich nazwę miasta, w którym i dla mieszkańców którego spółka działa – tłumaczy Maciej Łydek, pomysłodawca nowej nazwy.
 
Inne nadesłane propozycje nazw to m.in.: Sosnowieckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka Akcyjna, Water and Sewerage Sosnowiec S.A., Sosnowieckie Akwedukty Spółka Akcyjna, Wik-Sosnowiec Spółka Akcyjna, Erkan Spółka Akcyjna oraz Kansos Spółka Akcyjna, Sosnowiecka Gospodarka Wodna Spółka Akcyjna (skrót SGW S.A.), AQUA TECH Spółka Akcyjna, WODERGEN Spółka Akcyjna, BIOKANER Sosnowiec Spółka Akcyjna, KANWOD S.A. i Wodociągi Sosnowieckie S.A.

Konkurs na nowe logo przedsiębiorstwa został zakończony bez wyłonienia projektu logotypu i zostanie powtórzony - Uczestnicy konkursu w swoich propozycjach będą już musieli uwzględnić nową nazwę naszego przedsiębiorstwa. Liczymy, że to będzie spore ułatwienie, które przyniesie większą różnorodność w nadesłanych projektach – mówi Magdalena Pochwalska, prezes RPWiK.

Dotychczas obowiązująca nazwa przedsiębiorstwa pochodzi jeszcze z czasów, gdy RPWiK było częścią należącego do Skarbu Państwa Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach. -  Nasza obecna nazwa na pewno nie należy do łatwych do zapamiętania. Dzięki zmianie identyfikacja z miastem będzie już jednoznaczna, a o to nam chodziło, ponieważ to miasto jest właścicielem naszego przedsiębiorstwa. Liczymy, że z nowym rokiem już będziemy się posługiwać nazwą Sosnowieckie Wodociągi S.A– wyjaśnia prezes Pochwalska.