Na Mazurkach już po nowemu

Sosnowieckie Wodociągi dotrzymały danej mieszkańcom ulicy Na Mazurkach obietnicy i wybudowały kanalizację sanitarną wraz z przyłączami do budynków (do granic posesji).

Mieszkańcy mogą również korzystać z nowej jezdni, która zastąpiła drogę gruntową. Koszt inwestycji wyniósł ok. 300 tys. zł.