: ZAMÓWIENIA POWYŻEJ 30 000 EURO REALIZOWANE NA PODSTAWIE REGULAMINU SEKTOROWEGO OBOWIĄZUJĄCEGO DO DNIA 12 WRZEŚNIA 2021 ROKU
Liczba podkategorii: 15
folder_green.png Opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze skutecznym zgłoszeniem robót budowlanych do organów administracji publicznej, uzyskaniem prawomocnej decyzji administracyjnej o pozwoleniu na wycinkę drzew oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w ul. Wolności / Lenartowicza w Sosnowcu (od ujęcia GPW „Wolności” do hydroforu przy ul. Lenartowicza) oraz budowa kontenerowej stacji hydroforowej wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w rejonie ul. Lenartowicza” Plików: 7
folder_green.png Opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze skutecznym zgłoszeniem robót budowlanych do organów administracji publicznej, uzyskaniem prawomocnej decyzji administracyjnej o pozwoleniu na wycinkę drzew oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wiązowej w Sosnowcu” Plików: 7
folder_green.png Dostarczenie infrastruktury sprzętowo-programowej do systemu archiwizacji danych Plików: 6
folder_green.png Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Krasińskiego w Sosnowcu Plików: 9
folder_green.png Sukcesywne usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej (sanitarnej, ogólnospławnej) lub przyłączach kanalizacyjnych wraz z bezwykopowym otwieraniem kanalizacji włączonych „na ostro” i ich uszczelnianiem oraz wykonywaniem robót rozbiórkowych nawierzchni dróg, na terenie miasta Sosnowiec Plików: 9
folder_green.png Dostawa materiałów związanych z budową/przebudową i eksploatacją sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w zakresie sukcesywnej dostawy rur i kształtek z PE, PVC i PP wraz z osprzętem Plików: 7
folder_green.png Ochrona osób i mienia wraz z obsługą, dozorem i całodobowym monitoringiem obiektów Sosnowieckich Wodociągów Spółka Akcyjna, w tym ochrona fizyczna wykonywana przez Specjalistyczną Uzbrojoną Formację Ochronną (SUFO) dla obiektu oczyszczalni ścieków RADOCHA II Plików: 6
folder_green.png Sukcesywne wykonywanie nowych włączeń do sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Sosnowiec Plików: 10
folder_green.png Wymiana dwóch zasuw nożowych na rurociągach tłocznych obiektu PS BOBREK, znajdujących się w komorze zasuw wraz z montażem napędów elektrycznych do tych zasuw oraz modernizacja zasuw wraz z zabudową napędów zasuw dopływowych na obiektach PS C-3 oraz PS KAZIMIERZ w Sosnowcu Plików: 9
folder_green.png Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Dworcowej w Sosnowcu Plików: 10
folder_grey.png Opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze skutecznym zgłoszeniem robót budowlanych do organów administracji publicznej, uzyskaniem prawomocnej decyzji administracyjnej o pozwoleniu na wycinkę drzew oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. "Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w ul. Wolności / Lenartowicza w Sosnowcu (od ujęcia GPW „Wolności” do hydroforu przy ul. Lenartowicza)oraz budowa kontenerowej stacji hydroforowej wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w rejonie ul. Lenartowicza" Plików: 8
folder_grey.png Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Klimontowskiej w Sosnowcu Plików: 10
folder_grey.png Dostarczenie i montaż szaf zasilająco-sterowniczych dla stacji hydroforowych zlokalizowanych przy ul. gen. J. Hallera, ul. W. Pola i ul. J. Długosza w Sosnowcu Plików: 7
folder_grey.png Sukcesywna dostawa koagulantów w postaci wodnego roztworu: siarczanu żelaza (III) – Część A oraz chlorku poliglinu – Część B Plików: 10
folder_grey.png Sukcesywna dostawa środków i akcesoriów malarskich oraz środków ochronnych i antykorozyjnych Plików: 8