: Zamówienia według regulaminu sektorowego powyżej 30 000 euro
Liczba podkategorii: 12
Zamówienia:
folder_green.png Sukcesywne czyszczenie sieci wodociągowej w zakresie Ø 90 ÷ 400 mm z osadów miękkich i półtwardych metodą hydropneumatyczną, na terenie miasta Sosnowiec Plików: 6
folder_green.png Sukcesywna dostawa roztworu stanowiącego dodatkowe źródło łatwo przyswajalnych związków węgla organicznego dla organizmów denitryfikacyjnych w procesie oczyszczania ścieków komunalnych Plików: 6
folder_green.png Opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze skutecznym zgłoszeniem robót budowlanych do organów administracji publicznej, uzyskaniem prawomocnej decyzji administracyjnej o pozwoleniu na wycinkę drzew oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Zabudowa zaworów zwrotnych na przelewach burzowych w rejonie ulic: Naftowa, Kresowa i Ostrogórska w Sosnowcu” Plików: 13
folder_green.png Opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze skutecznym zgłoszeniem robót budowlanych do organów administracji publicznej, uzyskaniem prawomocnej decyzji administracyjnej o pozwoleniu na wycinkę drzew oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Modrzewiowej w Sosnowcu” Plików: 8
folder_green.png Przebudowa sieci kanalizacyjnmej w ul. Spadochroniarzy i Obrońców Westerplatte Plików: 9
folder_green.png Obsługa serwisowa w zakresie okresowych przeglądów technicznych, napraw bieżących oraz remontów maszyn budowlanych JCB Plików: 9
folder_green.png Opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze skutecznym zgłoszeniem robót budowlanych do orga-nów administracji publicznej, uzyskaniem prawomocnej decyzji administracyjnej o pozwoleniu na wycinkę drzew oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Krasińskiego w Sosnowcu” Plików: 8
folder_green.png Prowadzenie obsługi bankowej Sosnowieckich Wodociągów S.A. Plików: 13
folder_green.png Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę, prawomocnej decyzji administracyjnej o pozwoleniu na wycinkę drzew oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Budowa systemu przekierowania ścieków z Oczyszczalni Zagórze do Kolektora Północnego w Sosnowcu” Plików: 16
folder_grey.png Sukcesywna dostawa odzieży ochronnej i roboczej (Część A), obuwia ochronnego i roboczego (część B) oraz środków ochrony indywidualnej (Część C) Plików: 15
folder_grey.png Przebudowa Pompowni II0 i osadu wtórnego oraz Pompowni osadów, olejów i tłuszczów oczyszczalni ścieków RADOCHA II w Sosnowcu Plików: 12
folder_grey.png Sukcesywna dostawa roztworu stanowiącego dodatkowe źródło łatwo przyswajalnych związków węgla organicznego dla organizmów denitryfikacyjnych w procesie oczyszczania ścieków komunalnych Plików: 8