: Zamówienia według regulaminu sektorowego poniżej 30 000 euro
Liczba podkategorii: 16
Zamówienia:
folder_green.png Sukcesywna dostawa śrub, nakrętek oraz podkładek Plików: 3
folder_green.png Dostarczenie, montaż i uruchomienie klimatyzatorów na rozdzielniach R-18 oraz R-9 na oczyszczalni ścieków RADOCHA II Plików: 6
folder_green.png Wykonanie przeglądów technicznych i kalibracji przenośnych detektorów gazów typu M 40, T-40 i VENTIS MX – 4 oraz utrzymanie ich w pełnej sprawności technicznej Plików: 2
folder_green.png Dostarczenie i montaż rozdzielni w garażach Plików: 4
folder_green.png Przeglądy oraz wymiana podzespołów dla systemu stacjonarnych detektorów gazu w obiektach Oczyszczalni Ścieków Radocha II, Zagórze oraz przepompowniach dla Sosnowieckich Wodociągów S.A. Plików: 4
folder_grey.png Świadczenie usług pralniczych Plików: 4
folder_green.png Dostarczenie dla Sosnowieckich Wodociągów S.A.: Część A – pomp drenażowych, Część B – pompy szlamowej w wykonaniu EX Plików: 3
folder_grey.png Sukcesywna dostawa włazów żeliwnych, pokryw do włazów kanalizacyjnych, stopni złazowych do studni kanalizacyjnych oraz materiałów żelbetowych i betonowych Plików: 4
folder_green.png Przeglądy i stała konserwacja,w tym usuwanie awarii, systemu telemetrycznego GSM zainstalowanego na obiektach należących do Sosnowieckich Wodociągów S.A. Plików: 4
folder_green.png Sukcesywne wykonywanie przeglądów stanu technicznego kotłów i palników oraz stacji uzdatniania wody dla Sosnowieckich Wodociągów S.A. Plików: 3
folder_green.png Sukcesywna dostawa środków ochrony indywidualnej Plików: 3
folder_grey.png Dostarczenie, montaż i uruchomienie klimatyzatorów na rozdzielniach R-18 oraz R-9 na oczyszczalni ścieków RADOCHA II Plików: 7
folder_grey.png Przeprowadzenie audytu energetycznego przedsiębiorstwa Plików: 4
folder_grey.png Remont pompy typu 60F85, zabudowanej na terenie oczyszczalni ścieków RADOCHA II w Sosnowcu Plików: 4
folder_grey.png Sukcesywne świadczenie usług transportu odpadów o kodzie 19 08 02 dla Sosnowieckich Wodociągów S.A. Plików: 4
folder_grey.png Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: "Przebudowa budynku Stacji dmuchaw przy odtłuszczaczach Oczyszczalni ścieków RADOCHA II celem dostosowania go do pełnienia funkcji magazynu odpadów" Plików: 5