Sprzęt specjalistyczny

1. Kamera do inspekcji TV sieci kanalizacyjnych oraz skaner do studni kanalizacyjnych.

tv1 tv2 tv5  tv3

 

 

 

  tv4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak to działa obrazują poniższe animacje.

 

 

 

2. Samochody ciśnieniowe z recyklingiem

MAN KAISER

Samochód ciśnieniowy z recyklingiem na zabudowie Kaiser, rok produkcji 2018. Służy do czyszczenia kolektorów sanitarnych i ogólnospławnych oraz zbiorników na przepompowniach ścieków.  Posiada następujące parametry techniczne: długość węża ciśnieniowego 200 mb, wydajność pompy ciśnieniowej 500 l/min, ciśnienie robocze 20 MPa, wydajność pompy próżniowej 4000 m3/h. System jednostopniowego odzysku wody działa w następujący sposób:

kaiser1

  kaiser2

 

 

 

 

 

Samochód ciśnieniowy z recyklingiem na zabudowie Kaiser, rok produkcji 2011. Służy do czyszczenia kolektorów sanitarnych i ogólnospławnych oraz zbiorników na przepompowniach ścieków. Posiada następujące parametry techniczne: długość węża ciśnieniowego 200 mb, wydajność pompy ciśnieniowej 500 l/min, ciśnienie robocze 20 MPa, wydajność pompy próżniowej 3100 m3/h.

kaiser3

kaiser4

 

 

 

 

 

Jak to działa obrazuje poniższa animacja.

 

 

 

MERCEDES MULLER
Samochód ciśnieniowy z recyklingiem na zabudowie Muller, rok produkcji 2004. Służy do czyszczenia sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej. Posiada następujące parametry techniczne: długość węża ciśnieniowego 120 mb, wydajność pompy ciśnieniowej 348 l/min, ciśnienie robocze 17,5 MPa, wydajność pompy próżniowej 1660 m3/h.

muller1

muller2

 DAF JUROP
Samochód ciśnieniowy dwufunkcyjny na zabudowie Jurop, rok produkcji 2005. Służy do czyszczenia sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej oraz zbiorników przepompowni ścieków. Posiada następujące parametry techniczne: długość węża ciśnieniowego 120 mb, wydajność pompy ciśnieniowej 335 l/min, ciśnienie robocze 17 MPa, wydajność pompy próżniowej 1300 m3/h. 

jurop1

jurop1