Sosnowieckie Wodociągi wracają na Pogoń

W 2016 roku Sosnowieckie Wodociągi zakończyły na Pogoni wartą ok. 18 mln zł budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, która obejmowała aż 21 ulic. Teraz przedsiębiorstwo kontynuuje zmienianie tej dzielnicy i rozpoczyna przebudowę sieci wodociągowej m.in. w ulicy Szpaków.

Prace prowadzone będą również w wzdłuż ul.: Chemicznej (odcinek przy SHI FW ENERGIA FAKOP), Rybnej i Zamkniętej. Na tej ostatniej ulicy po zakończeniu prac będzie wykonana nowa droga. W pozostałych przypadkach po zakończonych robotach wodociągowych jezdnia będzie odtworzona.

Kosztująca 841 tys. zł inwestycja powinna być gotowa do końca stycznia 2021 roku.