: Przejęcia sieci wod-kan
 
Wybierz wszystkie pliki:
Prosimy o wybranie plików do pobrania. Aby pobrać wybrane pliki proszę kliknąć DALEJ, gdzie ukaże się lista wybranych plików.
pdf.png 01. Algorytm określania wartości godziwej zewnętrznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

Wybierz

Algorytm określania wartości godziwej zewnętrznych sieci wodociągowych i zewnętrznych sieci kanalizacyjnych położonych na terenie działalności Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu, na potrzeby procedury ich nabycia od osób fizycznych lub prawnych, które wybudowały te sieci z własnych środków i są ich właścicielami.Dodany
Wielkość
Pobrany
Data modyfikacji
2020-05-19
1.27 MB
153
2020-05-19
pdf.png 02. Aneks do algorytmu - obowiązuje od dnia 15.07.2019 r.

Wybierz

Aneks do algorytmu określania wynagrodzenia z tytułu nabycia na własność urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, położonych na ternie działalności firmy Sosnowieckie Wodociągi S.A., a nieobjętych wieloletnim planem rozwoju i modernizacji; od osób fizycznych lub prawnych, które wybudowały te urządzenia z własnych środków i są ich właścicielami - obowiązuje od dnia 15.07.2019 r.Dodany
Wielkość
Pobrany
Data modyfikacji
2020-05-19
2.26 MB
137
2020-05-19
pdf.png 03. Wycena określająca przykładowe ceny sieci wod-kan obowiązujące od dnia 15.07.2019 r.

Wybierz

Wycena określająca przykładowe ceny sieci wod-kan obowiązujące od dnia 15.07.2019 r. w celu przejęcia ich od inwestorów na majątek Sosnowieckich Wodociągów S.A.Dodany
Wielkość
Pobrany
Data modyfikacji
2020-05-19
356.61 KB
155
2020-05-19