Przerwy w dostawie wody

Ogłoszenia w sprawie przerw w dostawie wody oraz prac eksploatacyjno-remontowych.

 

 Rodzaj zgłoszenia

Przewidywana data
rozpoczęcia

Przewidywana data
zakończenia
Zakres prowadzonych prac - informacja szczegółowe
W związku z prowadzonymi pracami polegającymi na hydropneumatycznym czyszczeniu sieci wodociągowej w ul. Szymanowskiego (od ul. Dormana boczna do ul. Lenartowicza), ul. Lenartowicza (od ul. Paderewskiego do trasy S1), Naruszewicza, Braci Altman, Braci Śniadeckich Południowa 1-19, Kosynierów 33-39 w dniach 18-20.10.2021 r. w godz. od 22:00 do 6:00 mogą wystąpić okresowe przerwy w dostawie oraz czasowe pogorszenie jakości wody w nocy
Za powstałe utrudnienia przepraszamy
18.10.2021 r. 20.10.2021 r. Szczegóły
W związku z prowadzonymi pracami polegającymi na hydropneumatycznym czyszczeniu sieci wodociągowej
w ul. Braci Mieroszewskich 16,18,32a,40,42, Dormana, Południowa 1-19, Szymanowskiego
(od ul. Braci Mieroszewskich do ul. Południowej) w dniach 06-09.10.2021 r. w godz. od 22:00 do 6:00 mogą wystąpić okresowe przerwy w dostawie oraz czasowe
pogorszenie jakości wody w nocy
Za powstałe utrudnienia przepraszamy
06.10.2021 r.
22:00
09.10.2021 r.
06:00
Szczegóły
W związku z prowadzonymi pracami na sieci wodociągowej w dniu 08.10.2021 r. (piątek) w godz. od 22:00 do 6:00
mogą wystąpić okresowe przerwy w dostawie oraz czasowe pogorszenie jakości wody
w ul. Szymanowskiego (od ul Południowej do ul. Lenartowicza), Lenartowicza (od ul. Paderewskiego do trasy S1), Braci Altman, Naruszewicza, Kosynierów 33-39  
Za powstałe utrudnienia przepraszamy
08.10.2021 r.
22:00
09.10.2021 r.
06:00
Szczegóły

Sosnowieckie Wodociągi S.A. w ślad za informacją uzyskaną od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach zawiadamiają, że w dniach od 30.09.2021 r. przez około 6 tygodni na terenie miasta Sosnowca mogą wystąpić nieznaczne obniżenia wartości ciśnienia dostarczanej wody.

Za zaistniałe z tego tytułu utrudnienia przepraszamy.

30.09.2021 r. 12.11.2021 r. Szczegóły

Sosnowieckie Wodociągi S.A.
zawiadamiają mieszkańców budynków przy
ul. Waltera Janke od 58 do 82, ul. Wąska 35,36, dz.nr 273/8, że w dniu 24.09.2021r. (piątek) w godz. 08:00- 15:00 nastąpi przerwa w dostawie wody z powodu prac na sieci wodociągowej.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

24.09.2021 r.
godz. 08:00
24.09.2021 r.
godz. 15:00
Szczegóły
Sosnowieckie Wodociągi S.A.
zawiadamiają mieszkańców budynków przy ul. Kamienna w Sosnowcu, że w dniu 22.09.2021r. (środa) w godz. 7:00 - 15:00 mogą nastąpić przerwy w dostawie wody. Droga będzie nieprzejezdna z powodu prac na sieci wodociągowej.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.
22.09.2021 r.
godz. 07:00
22.09.2021 r.
godz. 15:00
Szczegóły
Sosnowieckie Wodociągi S.A.
zawiadamiają mieszkańców budynków przy ul. Pustej (od Mazowieckiej  do  Reymonta), Mazowieckiej, Skłodowskiej 8-10, 14, Reymonta 21,23,25,27,36,40-42, Asnyka 7,
że w dniu 22.09.2021r. (środa) w godz. 14:40- 16:00 nastąpi przerwa w dostawie wody z powodu prac na sieci wodociągowej.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.
22.09.2021 r.
godz. 14:30
22.09.2021 r.
godz. 20:00
Szczegóły
Sosnowieckie Wodociągi S.A.
zawiadamiają mieszkańców budynków przy ul. Pustej (od Mazowieckiej  do  Reymonta), Mazowieckiej, Skłodowskiej 8-10, 14, Reymonta 21,23,25,27,36,40-42, Asnyka 7,
że w dniu 21.09.2021r. (wtorek) w godz. 8:00- 16:00 nastąpi przerwa w dostawie wody z powodu prac na sieci wodociągowej.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.
21.09.2021 r.
godz. 8:00
21.09.2021 r.
godz. 16:00
Szczegóły

Sosnowieckie Wodociągi S.A. w ślad za informacją uzyskaną od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach w sprawie prowadzonych prac na wodociągu magistralnym DN 800 zawiadamiają, że od dnia 24.08.2021 r. przez około 2 miesiące dostawa wody do ul. Kolonia Cieśle, Kolonia Wągródka oraz Stare Maczki w Sosnowcu będzie realizowana ze Stacji Uzdatniania Wody Łazy. Zaznaczamy, że woda ta charakteryzuje się większą twardością w stosunku do dotychczas dostarczanej wody ze Stacji Uzdatniania Wody Maczki.

Za zaistniałe z tego tytułu utrudnienia przepraszamy.

23.08.2021 r. ok. 24.10.2021 r. Szczegóły