Zamówienia publiczne

 

folderZamówienia według ustawy PZP

Zamówienia według ustawy Prawo zamówień publicznych - PLATFORMA ZAKUPOWA


folderZamówienia według regulaminu sektorowego powyżej 30 000 euro

Zamówienia, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość 30 000 euro lecz nie przekracza wyrażonych w złotych kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP


folderZamówienia według regulaminu sektorowego poniżej 30 000 euro

Zamówienia, których wartość przekracza kwotę 10 000 zł lecz nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


folderRegulaminy zamówień publicznych

Regulaminy udzielania zamówień przez Sosnowieckie Wodociągi S.A.


folderKlauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych