• 32 292 55 90-92
  • 32 364 43 00
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Taryfy i cennik usług Sosnowieckich Wodociągów

Taryfa i cennik usług

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków:

file extension pdf

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 3 lat zatwierdzona przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w dniu 02.02.2023r. Decyzją nr. GL.RZT.70.89.2022 (taryfa obowiązuje od 18.02.2023r.).

  od 1-12 miesiąca obowiązywania 18.02.2023 do 18.02.2024;
od 13 -24 miesiąca obowiązywania 19.02.2024 do 18.02.2025;
od 25 do 36 miesiąca obowiązywania 19.02.2025 do 18.02.2026;Cennik usług świadczonych przez Sosnowieckie Wodociągi S.A. 

 

  Lp.  

Nazwa usługi

Jednostka

Cena netto

Stawka VAT

Cena brutto

1.

 Uzgodnienia branżowe z naniesieniem zmian na mapie

godzina

101,00

8%

109,08

2.

 Uzgodnienia branżowe bez nanoszenia zmian na mapie

godzina

67,00

8%

72,36

3.

 Montaż wodomierza/podwodomierza1

usługa

184,00

23%

226,32

4.

 Przeniesienie wodomierza

 

wg kosztorysu

   

5.

 Ponowne plombowanie wodomierza (w przypadku zawinionym przez Odbiorcę)

 

wg kosztorysu

   

6.

 Wykonanie odwodnienia studzienki wodomierzowej

usługa

141,00

23%

173,43

7.

 Nadzór specjalistyczny

godzina

170,00

23%

209,10

8.

 Wykonanie pomiarów wydajności hydrantu

usługa

148,00

23%

182,04

9.

 Najem stojaka hydrantowego wraz z wodomierzem; w skład usługi wchodzą:

 - montaż stojaka hydrantowego

usługa

123,00

8%

132,84

 - demontaż stojaka hydrantowego

usługa

123,00

8%

132,84

 - wynajem stojaka wraz z wodomierzem:

   
    - za okres od 1 do 5 dni do 5 dni 10,00 8% 10,80
    - za każdy kolejny dzień doba 2,00 8% 2,16

 - zużycie wody wg wskazań wodomierza

m3

wg obowiązującej taryfy

 

 

 - kaucja za stojak wraz z wodomierzem2

usługa

podawana indywidualnie

   

10.

 Przywrócenie dostawy wody

usługa

300,00

8%

324,00

11.

 Otwarcie przyłącza kanalizacyjnego

usługa

300,00

8%

324,00

12.

 Zrzut ścieków do stacji zlewnej z podziałem na klasy ścieków3:

 - klasa 1

m3

7,20

8%

7,78

 - klasa 2

m3

12,74

8%

13,76

 - klasa 3

m3

22,52

8%

24,32

 - klasa 4

m3

39,83

8%

43,02

13.

 Opróżnianie i transport nieczystości ciekłych zgromadzonych przejściowo w zbiornikach bezodpływowych

m3

59,35

8%

64,10

14.

 Opróżnianie i transport nieczystości ciekłych pochodzących z osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków

m3

138,00

8%

149,04

15.

 Inspekcja telewizyjna wraz z usługą udrożnienia kanalizacji (dotyczy nowych sieci):

 - do średnicy Ø 200

mb

23,00

8%

24,84

 - powyżej średnicy Ø 200

mb

17,00

8%

18,36

 W przypadku sieci mocno zanieczyszczonych – indywidualna wycena plus koszt osadów

16.

 Wykonanie przyłącza wodociągowego

 

wg kosztorysu

   

17.

 Usunięcie awarii wodociągowej

 

wg kosztorysu

   

18.

 Korelacja sieci

 

wg kosztorysu

   

19.

 Dostarczenie wody beczkowozem do przewozu wody pitnej

 

wg kosztorysu

   

20.

 Badania laboratoryjne

 

wg cennika badań laboratoryjnych

   

 

Uwagi:

1 Cena usługi nie obejmuje kosztu materiałów – m.in. wodomierza, modułu do odczytu radiowego.

2 Warunkiem koniecznym użytkowania stojaka jest wpłacenie kaucji. Kaucja pobierana jest od odbiorcy przed wykonaniem usługi i podlega zwrotowi po jej zakończeniu (z ewentualnym potrąceniem kosztów likwidacji uszkodzeń lub kosztu stojaka w przypadku jego zaginięcia). Wysokość kaucji podawana jest każdorazowo przez Dział eksploatacji sieci wodociągowej w zależności od rodzaju stojaka i wodomierza.

3 Klasy ścieków wraz z parametrami

Klasa

Zakresy maksymalnych dopuszczalnych wartości wskaźników

TSS

(g/L)

Zawiesina ogólna

(mg/L)

ChZTCr

(mg O2/L)

Fosfor ogólny

(mg P/L)

Azot amonowy

(mg N-NH4/L)

1

0,7

700

1200

18

100

2

2,0

2000

3500

50

250

3

6,0

6000

10000

150

600

4

17,0

17000

30000

450

1500

Do cen netto usług świadczonych przez Sosnowieckie Wodociągi S.A. doliczany jest podatek od towarów i usług w obowiązującej wysokości. Na dzień publikacji obowiązuje stawka podatku od towarów i usług wskazana w tabeli powyżej.

file extension pdf Cennik usług w formacie PDF

Zgłoś awarię

994 - Całodobowe pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne

Dyspozytor:

tel/fax. 32 292 51 98
tel. 32 364 43 59

 

Zaloguj się do e-BOK

 

Dane adresowe

Sosnowieckie Wodociągi S.A.

ul. Ostrogórska 43, 41-200 Sosnowiec

tel. 32 292 55 90-92, 32 364 43 00
fax: 32 292 46 38


sekretariat@sosnowieckiewodociagi.pl
https://www.sosnowieckiewodociagi.pl

 

Obsługa Klienta

Godziny pracy:
poniedziałek: 7:00 - 17:00,
wtorek-piątek: 7:00 - 15:00,

Numery telefonów:
odbiorcy indywidualni:
32 36 44 323, 32 36 44 324
odbiorcy uspołecznieni:
32 36 44 392, 32 36 44 314
umowy: 32 36 44 319

© 2023 Sosnowieckie Wodociągi S.A.