• 32 292 55 90-92
 • 32 364 43 00
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zawieranie umów krok po kroku

Zawieranie umów

Sposób załatwiania spraw związanych z zawieraniem umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Informacje ogólne:

Sprawy związane z zawieraniem umów o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków można załatwić osobiście w Biurze Obsługi Klienta:

Czynne: poniedziałki: 7.00-17.00, od wtorku do piątku 7.00-15.00.

Tel.: 32 364-43-19

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wszystkie wnioski wymienione niżej są dostępne w Biurze Obsługi Klienta bądź na stronie www.sosnowieckiewodociagi.pl w dziale Biuro Obsługi Klienta/Druki do pobrania.

Klient korzystający z usług zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzania ścieków dostarcza (osobiście, listownie lub mailowo) do siedziby Spółki wypełniony i podpisany wniosek o zawarcie umowy wraz z niezbędnymi dokumentami:

Wniosek dla osób fizycznych (gospodarstwa domowe):

 • nr Księgi Wieczystej nieruchomości,
 • dowód osobisty (do wglądu),
 • protokół zdawczo odbiorczy z odczytami wodomierza na dzień przekazania nieruchomości – w przypadku zmiany odbiorcy,
 • akt zgonu w przypadku śmierci poprzedniego odbiorcy.

Wniosek dla osób prawnych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz pozostałych odbiorców:

 • Nr Księgi Wieczystej nieruchomości,
 • protokół zdawczo odbiorczy z odczytami wodomierza na dzień przekazania nieruchomości – w przypadku zmiany odbiorcy.

Kto może zawrzeć umowę:

 • właściciel,
 • współwłaściciel,
 • najemca, dzierżawca – za zgodą właściciela,
 • osoba upoważniona przez właściciela lub wyznaczona przez sąd,
 • zarządca nieruchomości,
 • osoba korzystająca z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Klienci zamierzający korzystać z usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków dla budynku wielolokalowego na zasadach przewidzianych w art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków dostarczają (osobiście, listownie lub mailowo) do siedziby Spółki wniosek o zawarcie umowy wraz z niezbędnymi dokumentami:

Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków na wodomierz główny:

Wodomierz główny - wniosek dla osób fizycznych:

 • nr Księgi Wieczystej, dokument potwierdzający zarząd nad nieruchomością,
 • dowód osobisty (do wglądu),
 • upoważnienie od właścicieli w przypadku współwłasności,
 • protokół zdawczo odbiorczy z odczytami wodomierza i podwodomierzy lokatorskich na dzień przekazania nieruchomości,
 • akt zgonu w przypadku śmierci poprzedniego kontrahenta,
 • oświadczenie zarządcy o spełnieniu warunków określonych w art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
 • wykaz osób korzystających z lokali wraz ze zgodą na rozliczanie indywidualne.

 Wodomierz główny - wniosek dla osób prawnych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz pozostałych odbiorców:

 • nr Księgi Wieczystej, dokument potwierdzający zarząd nad nieruchomością,
 • upoważnienie od właścicieli w przypadku współwłasności,
 • protokół zdawczo odbiorczy z odczytami wodomierza i podwodomierzy lokatorskich na dzień przekazania nieruchomości,
 • akt zgonu w przypadku śmierci poprzedniego kontrahenta,
 • oświadczenie zarządcy o spełnieniu warunków określonych w art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
 • wykaz osób korzystających z lokali wraz ze zgodą na rozliczanie indywidualne.

Kto może zawrzeć umowę:

 • właściciel,
 • współwłaściciel – może być wymagana zgoda pozostałych współwłaścicieli,
 • zarządca nieruchomości.

Złożenie wniosku o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków na wodomierz w lokalu wraz z dokumentami:

Wodomierz w lokalu - wniosek dla osób fizycznych:

 • Nr Księgi Wieczystej nieruchomości,
 • dowód osobisty (do wglądu),
 • protokół zdawczo odbiorczy z odczytami wodomierza na dzień przekazania lokalu,
 • akt zgonu w przypadku śmierci poprzedniego odbiorcy. 

Wodomierz w lokalu - wniosek dla osób prawnych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz pozostałych odbiorców:

 • Nr Księgi Wieczystej nieruchomości,
 • protokół zdawczo odbiorczy z odczytami wodomierza na dzień przekazania lokalu.

Kto może zawrzeć umowę dla lokalu:

 • właściciel,
 • współwłaściciel,
 • najemca – za zgodą właściciela lub zarządcy,
 • osoba upoważniona przez właściciela lub wyznaczona przez sąd,
 • zarządca nieruchomości.

Zgłoś awarię

994 - Całodobowe pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne

Dyspozytor:

tel/fax. 32 292 51 98
tel. 32 364 43 59

 

Zaloguj się do e-BOK

 

Dane adresowe

Sosnowieckie Wodociągi S.A.

ul. Ostrogórska 43, 41-200 Sosnowiec

tel. 32 292 55 90-92, 32 364 43 00
fax: 32 292 46 38


sekretariat@sosnowieckiewodociagi.pl
https://www.sosnowieckiewodociagi.pl

 

Obsługa Klienta

Godziny pracy:
poniedziałek: 7:00 - 17:00,
wtorek-piątek: 7:00 - 15:00,

Numery telefonów:
odbiorcy indywidualni:
32 36 44 323, 32 36 44 324
odbiorcy uspołecznieni:
32 36 44 392, 32 36 44 314
umowy: 32 36 44 319

© 2024 Sosnowieckie Wodociągi S.A.